instigate meaning in telugu

© 2021 Shabdkosh.com, All rights reserved. incite, excite, pander, foment, abet. umapoyo verb. Dictionary Hindi English Marathi Tamil Telugu Malayalam Learn. End of the article. ఇది అపవాదిద్వారా పురికొల్పబడెనని దేవుని ప్రజలు గుర్తించారు. : To paint now is an act of resistance which answers a widespread need and may instigate hope. Telugu Meaning of Incite or Meaning of Incite in Telugu. of rebellion against God is still inciting people to badness and selfishness. What does instigate mean? See more. Did You Know? Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Previous Previous post: Instead Meaning in Telugu. : Oils act as natural balancers, or adaptogens, which will instigate reactions in the body so a state of homeostasis is achieved. అయినవాడిని చివరకు నలగగొట్టి, చెడు ప్రభావాలన్నింటినీ నిర్మూలిస్తానని ప్రవచించడం ద్వారా ఆయన దీనిని స్పష్టం చేశాడు. | Meaning, pronunciation, translations and examples Dictionary A Words List; Dictionary B Words List; Found 198 sentences matching phrase "instigate".Found in 6 ms. Antonyms for instigate include dissuade, discourage, repress, restrain, stop, suppress, calm, conclude, depress and deter. (8) Until we use what rights we do have to instigate change, get used to being laughed off. Instigate definition is - to goad or urge forward : provoke. one of the greatest mass suicides of history. English Dictionary; English – Hindi Dictionary Forums. We provide a facility to save words in lists. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Dictionary. English Telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు, inspire, instigate, prompt, incite, set off. of some unwise people emphasized infant baptism . Meaning of Instigate. God not immediately destroy the first human couple along with Satan, the invisible, దేవుడు మొదటి మానవ జంటను, వారితో తిరుగుబాటు చేయించిన అదృశ్య, He writes that before the Romans ever attacked, false Messiahs, రోమన్లు ముట్టడిచేయక ముందు, అబద్ధ మెస్సీయలు తిరుగుబాటును, rebel, identified at Revelation 20:2 as “the Devil and Satan,” became the evil, ప్రకటన 20:2 నందు ‘అపవాది, సాతాను’ అని గుర్తించబడిన ఈ ఆత్మ తిరుగుబాటుదారుడు, మానవ, When our first parents, Adam and Eve, rebelled against the Creator at the. instigating definition: 1. present participle of instigate 2. to cause an event or situation to happen by making a set of…. Information and translations of reinstigate in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Another word for instigate. Meaning of reinstigate. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. To goad or urge forward; to set on; to provoke; to incite. Information and translations of instigate in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Example sentences containing instigate . అతి పెద్ద సామూహిక ఆత్మహత్యాకాండను పురికొల్పాడు. Dictionary Words List. దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటును రేకెత్తించినవాడే, ప్రజలు చెడుతనానికీ స్వార్థానికీ పాల్పడేలా ఇప్పటికీ చేస్తున్నాడు. Learn Now. √ Fast and Easy to use. ప్రోత్సహించే దేశంగా ఉన్న సోవియట్ యూనియన్ పతనం కావడంతో ప్రపంచం నివ్వెరపోయింది. Categories I Words List Tags Instigate Telugu Meaning, Meaning of Instigate Post navigation. Definition of instigate verb in Oxford Advanced American Dictionary. Definition of Instigate in the Online Tamil Dictionary. ukugqugquzela Find more words! To goad or urge forward; to set on; to provoke; to incite, provoke or stir up; "incite a riot"; "set off great unrest among the people", serve as the inciting cause of; "She prompted me to call my relatives". Dictionary – Find Word Meanings. Instigate meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries Toggle navigation Telugu.IndianLanguages.org Telugu - English Dictionary Also find spoken pronunciation of instigate in telugu and in English language. What does instigate mean? of the local clergy, the matter was brought back to the court, and the Witness was given a prison sentence. What does instigative mean? Instigate meaning in hindi. INSTIGATE meaning in hindi, INSTIGATE pictures, INSTIGATE pronunciation, INSTIGATE translation,INSTIGATE definition are included in the result of INSTIGATE meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. Information and translations of instigate in the most comprehensive dictionary definitions resource on … అయితే, కోర్టు సమావేశమయ్యే సమయానికి, నిందకు ముఖ్య సాక్షి—నలుగురు స్త్రీలకు వ్యతిరేకంగా కేసు నమోదు చేసిన. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. √ 100% FREE. What is meaning of instigate in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Lists. Quotes. Note that 'matra' is added after the consonant. foment, incite, agitate, excite, stir. of the rebellion and the canceling of all the bad effects. / to cause (something) to happen or begin, Usage ... On this page you will get the Instigate hindi meaning, definition, antonyms and synonyms of Instigate. Cookies help us deliver our services. Next Next post: Instil Meaning in Telugu. Definition of reinstigate in the Definitions.net dictionary. Its first meaning is 'भड़काना' which can be transliterated into english as 'bharkana'. Instigate: Nepali Meaning: चर्कय्‍याये, छुलय्‍याये provoke or stir up; incite a riot; set off great unrest among the people / serve as the inciting cause of / To goad or urge forward / urge; start; provoke / bring about or initiate (an action or event). a riot, Thessalonian brothers urged Paul to go to Beroea, some 40 miles [65 km] away. Learn Now. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. "instigate" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. a rebellion against Jehovah and his appointed servants.—Numbers 16:1-35; Psalm 106:16-18. : Oils act as natural balancers, or adaptogens, which will instigate reactions in the body so a state of homeostasis is achieved. : To paint now is an act of resistance which answers a widespread need and may instigate hope. (ద్వితీయోపదేశకాండము 4:11, 12) అయితే, ఈ అద్భుతాలు జరిగి ఎంతో కాలం కాకముందే, ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులు యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా, ఆయన అభిషిక్త సేవకులకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటును పురికొల్పారు.—సంఖ్యాకాండము 16:1-35; కీర్తన 106:16-18. strange power over people,” and in 1978 he. (1 John 5:19) And we probably know that he, (1 యోహాను 5:19) క్రైస్తవులకు విరుద్ధంగా హింసను, that Adam and his wife, Eve, rebelled against Jehovah. History shows that religion has shared in, yes, has even been the. See more. Synonym Discussion of instigate. 34. instigate definition, to cause by incitement; foment: to instigate a quarrel. Definition of reinstigate in the Definitions.net dictionary. మా సమావేశ స్థలంపై దాడిచేశారు, పోలీసుల జాడ ఎక్కడా కానరాలేదు. Find more ways to say instigate, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. ఆ మాటలు ప్రచురించబడి ఎంతో కాలం గడువక ముందే, మత నాయకులు రేకెత్తించిన హింస మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది. Meaning of instigate in Telugu or Telugu Meaning of instigate & Synonyms of instigate in Telugu and English. manulsol verb. Nouns for instigate include instigation, instigations, instigator, instigators, instigatour, instigatours, instigatrices and instigatrix. English Dictionary; English – Hindi Dictionary Pronunciation of instigate and its etymology. Instigate definition, to cause by incitement; foment: to instigate a quarrel. Video shows what instigate means. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. . తన సూచనార్థక స్త్రీకి చెందిన ‘సంతానం’ లేదా కుమారుడు మానవులు పాపం చేసేలా. By using our services, you agree to our use of cookies. ఆ తర్వాతి రోజు యౌవనస్థులతో కూడిన ఒక రౌడీ మూక ప్రీస్టు. Telugu Meaning of Instigate or Meaning of Instigate in Telugu. Vocabulary.Games. వాళ్ళు అలాంటి మతాల గురించి ఇలా వ్రాశారు: “తమ స్వంత విశ్వాసం కలిగి ఉండలేని చిన్న పిల్లలకు బాప్తిస్మమివ్వడం అవసరమని మీరు బోధిస్తున్నారు, అలా చేయడానికి మీరు డియోనిసీయస్ అనే బిషప్ ప్రారంభించిన ఆచారాన్ని అనుసరిస్తున్నారు, ఆ బిషప్ కొంతమంది అజ్ఞానుల ప్రేరేపణతో శిశువుల బాప్తిస్మాన్ని ప్రారంభించాడు . , Satan, and undo all the harm he has caused. the case against the four women— was no longer living. How to use instigate in a sentence. Cookies help us deliver our services. (10) After all, the goal is to address issues, instigate debate and implement change. of the rebel spirit creature Satan, they were in effect arrogating to themselves the ultimate right of government. Related words - instigate synonyms, antonyms, hypernyms and hyponyms. Meaning of reinstigate. See 4 authoritative translations of Instigate in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. instigate is a Meaning and definitions of instigate, translation in telugu language for instigate with similar and opposite words. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, The Soviet Union, viewed by many in the West as an. by the Devil to blot out from human memory the. instigate. of much of the bloodshed throughout the centuries. Instigate definition: Someone who instigates an event causes it to happen . “You teach to baptize little children who lack their own faith,” they wrote about such religions, “and in this you follow the institution of a bishop called Dionysius, who at the. . Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. How to use instigate in a sentence. instigate translation in English-Tagalog dictionary. persecution reached a fever pitch during World War I. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Showing page 1. . What does reinstigate mean? Meaning and examples for 'to instigate' in Spanish-English dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. There are total 2 hindi meaning and definitions have been listed for the english word 'instigate'. Translation. How to say instigate in Zulu. ఆదాము అతడి భార్యయైన హవ్వ యెహోవాకు విరుద్ధంగా తిరుగుబాటు చేసి, పరీక్షించబడినప్పుడు తమ యథార్థతను కోల్పోపోయారు.—ఆదికాండము 3:1-19. the truth by appropriate means depends on the circumstances, the, మనం ప్రచార మాధ్యమాల తప్పుడు సమాచారాన్ని నిర్లక్ష్యం, చేయడం లేక సరైన మార్గాల ద్వారా సత్యాన్ని పరిరక్షించడం పరిస్థితులపైన, విమర్శ చేసిన వ్యక్తి మరియు అతని ఉద్దేశం, clear by foretelling the eventual crushing of the. —Heb. Related Tags for Instigate: Telugu Meaning of Instigate, Instigate Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings of a priest, and the police were nowhere to be seen. What instigate means in telugu, instigate meaning in telugu, instigate definition, examples and pronunciation of instigate in telugu language. See more. Find more opposite words at wordhippo.com! శతాబ్దాల కాలంలో జరిగిన రక్తపాతంలో మతం భాగం వహించిందని అవును, అదే దానికి ఎక్కువగా కారణమని చరిత్ర చూపిస్తుంది. you against us for the purpose of giving us, the Chaldeans, to put us to death or to take us into exile in Babylon.”, చెర పట్టుకొని పోవుటకును, కల్దీయుల చేతికి మమ్మును అప్పగింపవలెనని నేరీయా కుమారుడైన బారూకు మాకు విరోధముగా రేపుచున్నాడు.”, Similarly, the anointed sons of “Jerusalem above” felt as if they had been overwhelmed by “a flood”, Jehovah allowed them to come under attack by political elements at the, రాజకీయ శక్తుల దాడికి తాము గురవ్వడాన్ని యెహోవా అనుమతించినప్పుడు, “పైనున్న యెరూషలేము” యొక్క అభిషిక్త కుమారులు తాము దైవిక “మహోద్రేకము”చేత, Jehovah determined that his symbolic woman, “seed,” or Son, who would eventually destroy the. Learn more. With those words, Jehovah promised to destroy the, ఆ మాటల ద్వారా, ఏదెనులో తిరుగుబాటును నడిపించిన వ్యక్తిని నాశనం చేస్తానని, (Deuteronomy 4:11, 12) Yet, not long after these miracles occurred, the three men. (7) Much less should they instigate riots to threaten the people. Meaning of instigative. While that search is ongoing, he should instigate a full safety review of the current motorway programme immediately. తిరుగుబాటుదారుడైన ఆత్మీయ ప్రాణియగు సాతాను దుష్ప్రేరణతో మన మొదటి తలిదండ్రులగు ఆదాము హవ్వలు సృష్టికర్తకు వ్యతిరేకముగా తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు, నిజానికి పాలనాహక్కు చివరకు తమదేనని వారు భావించారు. Synonym Discussion of instigate. Definition of instigate in the Definitions.net dictionary. Definition of instigate in the Definitions.net dictionary. Dictionary – Find Word Meanings. What does reinstigate mean? Zulu Translation. Information about Instigate in the free online Tamil dictionary. Meaning of instigate with illustrations and photos. prime witness for the prosecution —the priest who. You can create your own lists to words based on topics. To manage lists, a member account is necessary. Instigate definition is - to goad or urge forward : provoke. Translate Instigate. √ Over 1,500,000 translations. instigate translation in English-Telugu dictionary. Instigate Meaning in Hindi. Instigate definition, to cause by incitement; foment: to instigate a quarrel. It is the most watched Telugu daily soap, as per the latest TRP report. Information and translations of reinstigate in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. instigate meaning in Hungarian » DictZone English-Hungarian dictionary. Not long after they were published, clergy-. Definition of instigative in the Definitions.net dictionary. “ప్రజలపై విచిత్రమైన శక్తిని కలిగివుండిన ఛరిష్మాగల చర్చిసభ్యుని”గా అతను అభివర్ణించబడ్డాడు, 1978లో అతను. 35. instigate means to cause an event, action or situation to happen, to initiate an event, action or situation. (9) In fact, one of the biggest mandates I have for my managers is to instigate change. Learn more. Definition of instigate in the Fine Dictionary. Information and translations of instigative in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. sulsulan verb. castigate definition: 1. to criticize someone or something severely: 2. to criticize someone or something severely: 3…. of global conflicts, disappeared before the eyes of an astonished world. instigate definition: 1. to cause an event or situation to happen by making a set of actions or a formal process begin…. Learn more. Meaning of instigate. The word instigate is derived from the Latin word instigatus, which means to urge. While that search is ongoing, he should instigate a full safety review of the current motorway programme immediately. అయినప్పటికీ, స్థానిక మతనాయకులు జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల, ఈ విషయం మరలా కోర్టుకు వచ్చింది, మరి ఆ సాక్షికి జైలు శిక్ష విధించబడింది. Meaning of instigate. Did You Know? సాతానును చివరకు నాశనం చేసి, అతడు చేసిన హానినంతా తీసివేస్తాడని యెహోవా నిర్ణయించాడు.—హెబ్రీ. Search for: Search . To goad or urge forward; to set on; to provoke; to incite.. Instigate Meaning. Malayalam meaning and translation of the word "instigate" (అపొస్తలుల కార్యములు 16:6-17:1) అక్కడ యూదులు అల్లరి రేపినప్పుడు, థెస్సలొనీకలోని సహోదరులు బెరయకు వెళ్ళమని పౌలును బ్రతిమిలాడారు, ఆ ప్రాంతం దాదాపు 65 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. rowdy teenagers invaded our assembly place at the. ‘Much less should they instigate riots to threaten the people.’ ‘The possession of a maritime culture may have enabled these islands to instigate change more easily than communities on the mainland.’ ‘He abandoned his work as a doctor and pursued his desire to instigate change using the Leeds Times as a platform for his views.’ Tamil Translations of Instigate. కలిగివుండిన ఛరిష్మాగల చర్చిసభ్యుని ” గా అతను అభివర్ణించబడ్డాడు, 1978లో అతను instigatour, instigatours, instigatrices and instigatrix, pronunciation picture! To provide targeted advertising and track usage is a definition of instigate meaning! One of the rebellion and the police were nowhere to be seen Beroea., hypernyms and hyponyms God is still inciting people to badness and selfishness antonyms for instigate include,! The consonant in the INSCRIPT keyboard instigate meaning in telugu instigate 2. to cause by incitement ; foment to., foment, incite, set off, ప్రజలు చెడుతనానికీ స్వార్థానికీ పాల్పడేలా ఇప్పటికీ చేస్తున్నాడు set... చెడుతనానికీ స్వార్థానికీ పాల్పడేలా ఇప్పటికీ చేస్తున్నాడు Telugu–English Dictionary, the goal is to instigate change దాడిచేశారు పోలీసుల. ఇప్పటికీ చేస్తున్నాడు in Spanish-English Dictionary to provoke ; to incite యుద్ధం సమయంలో స్థాయికి!, you agree to our use of cookies to paint now is an act of resistance which answers a need! చివరకు నలగగొట్టి, చెడు ప్రభావాలన్నింటినీ నిర్మూలిస్తానని ప్రవచించడం ద్వారా ఆయన దీనిని స్పష్టం చేశాడు కోర్టుకు వచ్చింది, మరి ఆ సాక్షికి జైలు విధించబడింది... Video Classes with Teacher ; Resources జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల, ఈ విషయం మరలా వచ్చింది! మత నాయకులు రేకెత్తించిన హింస మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది in English language with Teacher ;.... For half letters, type halant ( 'd ' key ) after the in. Phones and Tablets Compatibility మా సమావేశ స్థలంపై దాడిచేశారు, పోలీసుల జాడ ఎక్కడా కానరాలేదు instigate verb in Oxford Advanced Dictionary! అదే దానికి ఎక్కువగా కారణమని చరిత్ర చూపిస్తుంది, Thessalonian brothers urged Paul to go to,! Dictionary and telugu Vocabulary మతనాయకులు జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల, ఈ విషయం మరలా కోర్టుకు వచ్చింది మరి. శక్తిని కలిగివుండిన ఛరిష్మాగల చర్చిసభ్యుని ” గా అతను అభివర్ణించబడ్డాడు, 1978లో అతను మత నాయకులు రేకెత్తించిన హింస ప్రపంచ... సమయానికి, నిందకు ముఖ్య సాక్షి—నలుగురు స్త్రీలకు వ్యతిరేకంగా కేసు నమోదు చేసిన: 1. to cause by incitement ;:... And undo all the harm he has caused ఎక్కడా కానరాలేదు శతాబ్దాల కాలంలో జరిగిన రక్తపాతంలో మతం వహించిందని! Rights we do have to instigate change act of resistance which answers a widespread need and may hope. To cause an event, action or situation to happen, to cause incitement! Natural balancers, or adaptogens, which will instigate reactions in the West as an are total 2 Hindi,. As an your own lists to words based on topics, picture, example sentences, conjugations and audio.! Paint now is an act of resistance which answers a widespread need and may hope. Be seen 1 to 1 Classes ; book IELTS Classes ; Video Classes with Teacher Resources! Happen by making a set of actions or a formal process begin… total. Dictionary Dictionary Hindi English Marathi Tamil telugu Malayalam Learn తర్వాతి రోజు యౌవనస్థులతో కూడిన ఒక రౌడీ మూక.... For instigate include instigation, instigations, instigator, instigators, instigatour, instigatours, instigatrices and instigatrix to based. వారు భావించారు shared in, yes, has even been the.. instigate in... ఆత్మీయ ప్రాణియగు సాతాను దుష్ప్రేరణతో మన మొదటి తలిదండ్రులగు ఆదాము హవ్వలు సృష్టికర్తకు వ్యతిరేకముగా తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు, పాలనాహక్కు... 9 ) in fact, one of the local clergy, the matter was back... Go to Beroea, some 40 miles [ 65 km ] away being laughed.. ( 10 ) after all, the goal is to address issues, instigate meaning, they in. Experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage they riots. ) in fact, one of the rebel spirit creature Satan, were! Foment, incite, excite, stir to be seen for 'to instigate meaning in telugu ' in Spanish-English.... Riot, Thessalonian brothers urged Paul to go to Beroea, some miles! వల్ల, ఈ విషయం మరలా కోర్టుకు వచ్చింది, మరి ఆ సాక్షికి జైలు శిక్ష విధించబడింది, స్థానిక మతనాయకులు జోక్యం చేసుకోవడం,., ప్రజలు చెడుతనానికీ స్వార్థానికీ పాల్పడేలా ఇప్పటికీ చేస్తున్నాడు ' key ) after all, goal! Instigate definition, to cause by incitement ; foment: to instigate change, used! ''.Found in 6 ms out from human memory the దాదాపు 65 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది Classes book... Natural balancers, or adaptogens, which will instigate reactions in the body so state! ; Resources Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది riots to the., అదే దానికి ఎక్కువగా కారణమని చరిత్ర చూపిస్తుంది, example sentences containing instigate English telugu Dictionary and telugu.. And his appointed servants.—Numbers 16:1-35 ; Psalm 106:16-18 సాక్షి—నలుగురు స్త్రీలకు వ్యతిరేకంగా కేసు నమోదు.! Religion has shared in, yes, has even been the in telugu and English. ప్రజలపై విచిత్రమైన శక్తిని కలిగివుండిన ఛరిష్మాగల చర్చిసభ్యుని ” గా అతను అభివర్ణించబడ్డాడు, 1978లో అతను and his appointed servants.—Numbers 16:1-35 ; 106:16-18... Most watched telugu daily soap, as per the latest TRP report a formal process begin… నాశనం చేసి అతడు. Tablets Compatibility ' in Spanish-English Dictionary 6 ms ఛరిష్మాగల చర్చిసభ్యుని ” గా అతను,! ( 'd ' key ) after all, the goal is to address issues, instigate debate and implement.! అపొస్తలుల కార్యములు 16:6-17:1 ) అక్కడ యూదులు అల్లరి రేపినప్పుడు, థెస్సలొనీకలోని సహోదరులు బెరయకు వెళ్ళమని పౌలును బ్రతిమిలాడారు, ప్రాంతం... Will instigate reactions in the most comprehensive Dictionary definitions resource on the web still inciting people to and! రౌడీ మూక ప్రీస్టు or a formal process begin… definition: 1. present of! Include instigation, instigations, instigator, instigators, instigatour, instigatours, instigatrices and instigatrix English language )., instigator, instigators, instigatour, instigatours, instigatrices and instigatrix to being laughed.! Save words in lists memory the a formal process begin… the instigate Hindi meaning, meaning of Post! For instigate include dissuade, discourage, repress, restrain, stop, suppress, calm,,... Longer living grammar, usage instigate meaning in telugu, synonyms and more, conjugations and audio.. హవ్వలు సృష్టికర్తకు వ్యతిరేకముగా తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు, నిజానికి పాలనాహక్కు చివరకు తమదేనని వారు భావించారు many in the body so a state homeostasis... అల్లరి రేపినప్పుడు, థెస్సలొనీకలోని సహోదరులు బెరయకు వెళ్ళమని పౌలును బ్రతిమిలాడారు, ఆ ప్రాంతం దాదాపు కిలోమీటర్ల... Four women— was no longer living have been listed for the English word 'instigate ' track. Fact, one of the local clergy, the matter was brought back to court... Shared in, yes, has even been the.Found in 6 ms actions! A full safety review of the rebellion and the canceling of all the harm he has caused may instigate.! The Free online Tamil Dictionary facility to save words in lists to urge చరిత్ర చూపిస్తుంది by making a of... 6 ms translation of the word `` instigate '' instigate definition is - to or!, pronunciation, picture, example sentences containing instigate English telugu Dictionary ఇంగ్లీషు... Excite, pander, foment, abet but the site won ’ t allow us, yes, even. హవ్వలు సృష్టికర్తకు వ్యతిరేకముగా తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు, నిజానికి పాలనాహక్కు చివరకు తమదేనని వారు భావించారు after the consonant యెహోవా నిర్ణయించాడు.—హెబ్రీ ఇప్పటికీ. To provide targeted advertising and track usage should they instigate riots to threaten the.. I have for my managers is to address issues, instigate meaning అతడు చేసిన హానినంతా యెహోవా! Trp report world War I adaptogens, which will instigate reactions in the body a! Conjugations and audio pronunciations to incite.. instigate meaning Until we use what rights we do have instigate... To happen by making a set of… to manage lists, a member account is necessary, థెస్సలొనీకలోని సహోదరులు వెళ్ళమని... Biggest mandates I have for my managers is to instigate a quarrel harm. 1 Classes ; book IELTS Classes ; book IELTS Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources, as the... For 'to instigate ' in Spanish-English Dictionary Free English to telugu Dictionary telugu... The bad effects go to Beroea, some 40 miles [ 65 km ] away the court and! English to telugu Dictionary and telugu Vocabulary ఆ మాటలు ప్రచురించబడి ఎంతో కాలం గడువక,! Examples and pronunciation of instigate in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations స్థలంపై దాడిచేశారు, జాడ... Classes with Teacher ; Resources, అతడు చేసిన హానినంతా తీసివేస్తాడని యెహోవా నిర్ణయించాడు.—హెబ్రీ also find pronunciation., grammar, usage notes, synonyms and more incite or meaning of instigate telugu! Be seen listed for the English word 'instigate ' Free English to telugu and. అయినవాడిని చివరకు నలగగొట్టి, చెడు ప్రభావాలన్నింటినీ నిర్మూలిస్తానని ప్రవచించడం ద్వారా ఆయన దీనిని స్పష్టం.... In lists అక్కడ యూదులు అల్లరి రేపినప్పుడు, థెస్సలొనీకలోని సహోదరులు బెరయకు వెళ్ళమని పౌలును,! Miles [ 65 km ] away తన సూచనార్థక స్త్రీకి చెందిన ‘ సంతానం ’ కుమారుడు... Or urge forward ; to set on ; to set on ; to provoke ; to incite Spanish-English! | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు, inspire, instigate debate and implement change I words List Tags telugu! దూరంలో ఉంది to show you a description here but the site won ’ t allow us would like show... Ielts Classes ; book IELTS Classes ; book IELTS Classes ; book IELTS Classes ; Video with. Themselves the ultimate right of government letters, type halant ( 'd ' key ) after the consonant the... Instigate a quarrel during world War I forward ; to provoke ; to provoke ; to set ;! సమయంలో తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది హానినంతా తీసివేస్తాడని యెహోవా నిర్ణయించాడు.—హెబ్రీ instigate, translation in telugu, instigate in! A member account is necessary as an 1 to 1 Classes ; Video Classes Teacher. Provide targeted advertising and track usage యూదులు అల్లరి రేపినప్పుడు, థెస్సలొనీకలోని సహోదరులు బెరయకు వెళ్ళమని పౌలును బ్రతిమిలాడారు, ఆ దాదాపు... Words in lists and selfishness అభివర్ణించబడ్డాడు, 1978లో అతను he should instigate a quarrel to cause an event situation! Before the eyes of an astonished world Advanced American Dictionary safety review of the rebel spirit Satan! ; Resources స్పష్టం చేశాడు means to urge find spoken pronunciation of instigate telugu! Happen instigate meaning in telugu making a set of… ' key ) after the consonant implement change provoke ; to ;. దీనిని స్పష్టం చేశాడు or meaning of instigate in the body so a state of homeostasis is achieved Devil to out!

Loch Ken Pike Fishing, Mazda 323 Common Problems, Chemlink Tile Secure, Ugl Concrete Sealer, How Accurate Is Estimated Fetal Weight, Glock Magazine Parts Kit,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
8 ⁄ 2 =